Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa   1.1.–30.4.2018  1.1.–30.4.2017  1.1.–31.12.2017
Liikevaihto  47 678 36 491  93 559 
Valmistus omaan käyttöön  0  1
Liiketoiminnan muut tuotot 185  37 949  38 416 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista –3   –113  794
Materiaalit ja palvelut –31 010   –21 636  –54 638
Henkilöstökulut –1 363   –1 539  –4 376
Poistot ja arvonalentumiset –3 570   –3 787  –10 706
Liiketoiminnan muut kulut –2 597   –2 224  –9 357
Liikevoitto 9 321   45 141  53 693
Rahoitustuotot ja -kulut  –445  –518  –1 158
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8 875   44 624  52 535
Tuloverot –1 733   –8 905  –4 605
Laskennalliset verot –42   -42 –3 579 

Tilikauden voitto

7 100  35 676  44 351

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.