Vuosikertomus 2019

Kymenlaakson Sähkön osalta vuosi 2019 onnistui hyvin, taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Jatkoimme investointeja tuulivoimaan, ja olemme jo lähellä tavoitteeksi asetettua täysin hiilineutraalia sähköntuotantoa. Sähkön siirtohintoja ei korotettu ja sähkön toimitusvarmuus oli vuosikymmenen parhaalla tasolla. Asiakaspalvelumme laadun asiakkaat arvioivat erinomaiseksi.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2019 saavutimme keskeisiä liiketoiminnan tavoitteita hyvin sekä verkkoyhtiön että energialiiketoiminnan osalta. Strategiamme mukaisesti tavoitteemme on siirtyä täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon lähivuosien aikana. Jo nyt hiilineutraalin sähköntuotannon osuus on 92,5 prosenttia, joten tavoite on lähellä.

Lue lisää

Tunnuslukuja

liikevaihto

liikevoitto


Katso tilinpäätös 2019

Sähkön tuotanto 2019, yhteensä 465 GWh

Turve 6.6 GWh
Biopolttoaineet 12.5 GWh
Vesivoima 133.5 GWh
Tuulivoima 57.8 GWh
Kivihiili 28.2 GWh
Ydinvoima 226.4 GWh
Öljy 0.1 GWh