Årsberättelse 2017

För Kymmenedalens El var 2017 ett år av förnybar energiproduktion, vind och sol. Vår egen vindkraftsproduktion fördubblades och försäljningen av solelsystem inleddes. Bolagets nya brand – Energi i vardagen – som förnyades i enlighet med strategin förde med sig nya vindar i verksamheten. Även om vårt område träffades av stormvindar gav investeringarna i elnätet resultat och ökningen av andelen leveranssäkert nät överskred målet.

Verkställande direktörens översikt

År 2017 var det första året för verkställande av strategin Tillväxt genom förnyelse. Under året gjorde vi såväl investeringar som säkerställer konkurrensen på lång sikt som förnyelser, som syftar till att förbättra den egna verksamheten på kort sikt. Huvuddelen av investeringarna på 19 miljoner euro riktades till förbättrande av elnätets leveranssäkerhet. Inom elproduktionen fortsatte vi att investera i förnybar produktion, vår vindkraftskapacitet växte och var mer än dubbelt större jämfört med året innan.

Läs mer

Nyckeltal

omsättning

rörelsevinst

jämnförbar
rörelsevinst


Bokslut 2017

Elanskaffning 2017, 1 093 GWh

Elbörsen 588.4 GWh
Torv 18.3 GWh
Biobränslen 21.6 GWh
Vattenkraft 201.4 GWh
Vindkraft 25.1 GWh
Stenkol 32.0 GWh
Kärnkraft 205.7 GWh
Olja 0.3 GWh