Årsberättelse 2018

Kymmenedalens El firade sitt 100-årsjubileum år 2018. Året var verksamhetsmässigt och ekonomiskt lyckat och vi fortsatte på den utstakade vägen med att förnya och utveckla verksamheten. De omfattande investeringarna både i elnätet och i elproduktionen började ge resultat. Leveranssäkerheten låg på en rekordnivå och vi har lyckats höja andelen kolneutral produktion till nästan 90 procent. Utifrån personalenkäten erhöll bolaget utmärkelsen som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser.

Verkställande direktörens översikt

År 2018, som var Kymmenedalens El:s 100 verksamhetsår, var verksamhetsmässigt och ekonomiskt lyckat. Inom nätverksamheten förbättrades leveranssäkerheten avsevärt jämfört med året innan. Koncernens omsättning ökade med 30,6 miljoner euro (33 %) och den jämförbara vinsten ökade med 5,6 miljoner euro (32 %) jämfört med året innan. En stark bidragande orsak till den ökade omsättningen är ändringen av bokföringssättet för elproduktionen. Resultatutvecklingen var stark, vilket gör det möjligt såväl att hålla investeringarna på samma nivå som att ge större intäkter till ägarna.

Läs mer

Nyckeltal

omsättning

rörelsevinst


Bokslut 2018

Elanskaffning 2018, 1 103 GWh

Elbörsen 590.8 GWh
Torv 10.6 GWh
Biobränslen 17 GWh
Vattenkraft 161.6 GWh
Vindkraft 52.4 GWh
Stenkol 54.3 GWh
Kärnkraft 216.2 GWh