Vuorovaikutteista energiaa

  • Käymme avointa keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa, ja takaamme päättäjien tiedonsaannin energia-asioissa.
  • Varmistamme työntekijöidemme turvallisuuden, tarvittavan koulutuksen ja työhyvinvoinnin.
  • Olemme osa yhteisöä, jonka toimintaa tuemme ja jonka menestykseen vaikutamme omalla toiminnallamme.

Asiakas määrää toimintamme suunnan

Tavoitteenamme on ymmärtää ja ennakoida asiakkaidemme muuttuvia tarpeita ja vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Tapaamme toimia käytännön asiakaskohtaamisissa ja erilaisissa tilanteissa ohjaa asiakkuuden hoidon toimintamalli. Onnistumistamme mitataan vuosittain toteutettavalla asiakastyytyväisyystutkimuksella. Tavoitteenamme on saavuttaa asiakastyytyväisyydessä kokonaistulos 50 vuoteen 2023 mennessä.

Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana 2013–2017

Vuoden 2017 tutkimuksessa asiakastyytyväisyys oli edellisvuoden tasolla

Vuoden 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan asiakkaamme ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaiden antama yleisarvosana oli sama kuin edellisvuonna eli 3,68 (asteikko 1–5). Tyytyväisyysindeksi oli kaikissa asiakasryhmissä koko toimialan keskiarvoa parempi tai samalla tasolla.

Online-palvelu toimii hyvin, siirtoasiakkaat arvostavat vikojen nopeaa korjausta

Kokonaistoimitusasiakkaamme (sekä siirto että energia) muodostavat asiakaskunnastamme valtaosan. Tähän asiakasryhmään kuuluvat pitävät Kymenlaakson Sähkön vahvuusalueina mm. Online-palvelumme toimivuutta ja tiedottamista häiriötilanteissa. Kehittämiskohteiksemme kokonaistoimitusasiakkaat mainitsevat asiakaspalvelun ja sähkönjakelun häiriöttömyyden. 

Organisaatio uuteen iskuun

Yhtiön talouden ja hallinnon toimintoja tehostettiin ja sopeutettiin nykyistä yhtiörakennetta vastaaviksi. Yhtiön toiminnoissa tapahtui merkittävä muutos, kun aiemmin konserniin kuuluneen Kyvera Oy:n talouden ja hallinnon palvelut siirtyivät verkonrakennusyhtiö Elvera Oy:n hoidettavaksi vuonna 2016 ja 62 henkilöä siirtyi uuden verkonrakennusyhtiön palvelukseen.

Tavoitteena oli järjestää talous- ja hallintoyksikössä olennaisesti vähentynyt työ vastaamaan muuttunutta palvelutarvetta, määritellä toimintojen sijoittuminen yksityismyynnissä tarkoituksenmukaisella tavalla ja varmistaa yhtiön taloudellinen suorituskyky. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä väheni kolmella, joista kaksi eläkeratkaisuilla. Lisäksi kolme tehtävää osa-aikaistettiin.

Kymenlaakson Sähkö solmi ICT-palvelusopimuksen MPY Palvelut Oyj:n kanssa. Sopimuksen mukaan MPY Palvelut huolehtii Kymenlaakson Sähkön perustietotekniikka-, konesali- ja asiantuntijapalveluista, tietotekniikan tukipalveluista, tietoliikennepalveluista sekä laitetoimituksista. Neljä KSOY:n tietohallinnon työntekijää siirtyi MPY:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Yhteistyöllä vaikutamme alan ja alueemme tulevaisuuteen

Asiantuntijamme toimivat aktiivisesti monissa toimikunnissa sekä ohjaus- ja työryhmissä, joiden tavoitteena on energia-alan kehittäminen kestävällä ja kannattavalla tavalla. Yhteisenä tavoitteena on toiminta- ja investointiympäristön rakentaminen vakaaksi, ennakoitavaksi ja turvalliseksi.

Tutkimusyhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa tuo liiketoimintamme hyödynnettäväksi arvokasta tutkimustietoa. Samalla olemme mukana tiedeyhteisössä viemässä alan kehitystä eteenpäin ja luomassa uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia alueelle.

Näissä olimme mukana 2017:

Organisaatio   
Adato Energia Oy Verkonrakennuttamistyöryhmä 
Asiakaslehti Kymppi Toimitusneuvosto 
Elvera Oy  Hallitus 
Energiateollisuus ry  Energiatehokkuussopimukset energiapalveluiden ohjaustyöryhmä (EP-TOPO)
Energiateollisuus ry  Finanssisääntelytyöryhmä
Energiateollisuus ry   Hallitus 
Energiateollisuus ry   Regulaatiotoimikunta, pj.
Energiateollisuus ry   Työmarkkina-asioiden asiantuntijaverkosto 
Energiateollisuus ry   Viestintäohjausryhmä 
Kymenlaakson energianeuvonta  Ohjausryhmä 
Kymenlaakson kauppakamari  Teollisuusvaliokunta 
Kymenlaakson kauppakamari / Kouvolan osasto  Hallitus 
Kymppivoima Oy ja Kymppivoima Hankinta Oy  Hallitus, pj. 
Kymppivoima Hydro Oy  Hallitus 
Orimattilan Lämpö Oy Hallitus, varapj. 
Tampereen yliopisto Sähkön laadun asiantuntijaryhmä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus  Etelä-Suomen alueellinen varautumistoimikunta (E-S ALVAR) 
Voimapiha Oy  Hallitus 

Stipendeillä edistämme alueen liikunta- ja kulttuurielämää

Kuusi lahjakasta nuorta sekä neljä nuorten urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin panostavaa seuraa saivat tänä vuonna Kymenlaakson Sähkön urheilu- ja kulttuuristipendit. Stipendejä jaettiin nyt jo 12. kerran.

Stipendihakemuksia tuli kaikkiaan lähes 90. Niiden joukosta stipendien saajiksi valittiin 5 yksilöurheilijaa ja 2 joukkuetta. Kulttuurin puolella myönnettiin 1 yksilöstipendi ja 2 ryhmästipendiä. Valinnassa painotettiin tänä vuonna mm. menestystä, tavoitteellisuutta ja pitkäjänteistä sitoutuneisuutta lajiin. Yksilöstipendin suuruus on 500 euroa ja joukkuestipendin 800 euroa.