Hallituksen toimintakertomus

Merkittäviä tapahtumia

  • Kymenlaakson Sähkö ja omistajakunnat allekirjoittivat keväällä sopimuksen kokonaisjärjestelyistä, jossa sovittiin Kotkan kaupungin omistamien yhtiön osakkeiden (27 %) hankinnasta ja järjestelyn rahoittamisesta. 16.6.2017 hankitut osakkeet, 62 003 kpl arvolla 1 132 euroa per osake, mitätöitiin myöhemmin tilikauden aikana. Tähän järjestelyyn liittyen Kymenlaakson Sähköverkko Oy teki huhtikuussa leasingsopimuksen osasta sähkönsiirtoverkostoaan. Konsernin verkkotoiminta jatkuu entiseen tapaan neljän maakunnan alueella. Omistusjärjestelyillä ei ollut vaikutusta yhtiön asiakkuuksiin, toimintaan tai toiminta-alueeseen.
  • Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuiston rakentaminen jatkui läpi vuoden 2017, ja puisto valmistui vuodenvaihteessa. Suomen suurin 34 voimalan puisto kaksinkertaistaa Kymenlaakson Sähkön tuulivoimatuotannon noin 60 GWh:n vuositasolle ja nostaa hiilivapaan tuotannon osuuden yli 90 prosenttiin.
  • Kiinnostus pientuotantoon ja aurinkosähköjärjestelmiin lisääntyi merkittävästi tälläkin katsauskaudella. Kymenlaakson Sähkö aloitti aurinkosähköjärjestelmien myynnin yhteistyössä Lem-Kem Oy:n kanssa.
  • Sähköverkon toimitusvarmuutta parantava kehittämisohjelma jatkui noin 16 miljoonan euron investoinneilla vuonna 2017. Mittavia verkostotyökohteita oli 25 kpl, ja valtaosassa niistä keskijänniteverkkoa uusittiin ilmajohdoista maakaapeleiksi. Lapinjärven sähköasema ja sitä syöttävä 110 kV:n voimajohto otettiin käyttöön lokakuussa.
  • Kymenlaakson Sähkö solmi ICT-palvelusopimuksen MPY Palvelut Oyj:n kanssa, joka huolehtii yhtiön perustietotekniikasta, konesali- ja asiantuntijapalveluista, tietotekniikan tukipalveluista, tietoliikennepalveluista sekä laitetoimituksista.