Toimintaympäristö

Suomessa sähkön käyttö jatkoi kasvua toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2017 sähköä käytettiin 85,5 (85,1) TWh (miljardia kilowattituntia) eli 0,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön käytön muutos heijastaa suoraan positiivista talouskehitystä Suomessa.

Sähkön kulutuksesta katettiin tuonnilla 23,9 (22,3) prosenttia ja Suomen omalla tuotannolla 76,1 (77,7) prosenttia. Sähköä tuotiin pääosin Ruotsista. Sähkön markkinahinnat pohjoiseurooppalaisessa Nord Pool Spot -sähköpörssissä nousivat 9,3 prosenttia edellisvuodesta. Suomessa aluehinnan vuosikeskiarvo oli 33,2 (32,5) €/MWh.

Kesäkuussa julkaistussa Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaamassa selvityksessä esitetään pohjoismaisen energiayhteistyön kehittämistä mm. tutkimustoiminnan lisäämistä, pohjoismaisen vientistrategian luomista ja pelkän energian sähkömarkkinoiden kehittämistä. Pohjoismaisella energiayhteistyöllä on saavutettu hyviä tuloksia. Raportissa korostetaan tarvetta tiivistää rajat ylittävää yhteistyötä entisestään, koska siten voidaan varmistaa kaikkein tehokkaimmat ratkaisut.

Suomen hallitus päätti toteuttaa uuden kansallisen uusiutuvan sähkön tukimekanismin. Esitetty malli on tarjouskilpailuun perustuva teknologianeutraali preemiojärjestelmä, jossa tarkoituksena on kilpailuttaa enintään 2 TWh:n vuosituotanto.

Sähkönsiirron hinnoittelua koskeva sähkömarkkinalain muutos astui voimaan 1.9.2017, muutos toi kuluttajansuojalainsäädännön määräyksiä myös sähkömarkkinalakiin. Uuden lain mukaan siirron ja jakelun maksuja voidaan korottaa 12 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana enintään 15 prosenttia verollisesta kokonaishinnasta.