Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 64 (84). Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 62 (68). Vuoden aikana konsernissa jäi neljä henkilöä eläkkeelle ja kolme henkilöä rekrytoitiin.  

Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2017 oli 48,5 (49,5) vuotta ja emoyhtiön vakinaisen henkilöstön keski-ikä 49,4 (49,2) vuotta.

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi koko henkilöstö on vakuutettu vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

2017 2016 2015
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 64 84 137
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa 62 68 132
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. euroa 3,6 4,7 6,8

Emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

  2017 2016 2015
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 45 49 51
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa 43 49 50
Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa 2,4 2,6 2,4