Liiketoiminta

Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 48,8 (55,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,4 (4,3) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 29 (27). 

Sähkön myynti laski 8,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Laskuun vaikutti etenkin edellisvuotta lämpimämpi sää, joka vähensi lämmitystarvetta. Lisäksi yksittäisten suurten asiakkaiden sähkön hankinnan lasku pienensi kokonaismyyntiä. Sähköä myytiin 1 093 (1 200) miljoonaa kilowattituntia, josta omilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin 46 (45) prosenttia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 506 (536) miljoonaa kilowattituntia. 

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 2,3 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 33,2 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 12,9 prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.   

Tuotantoinvestoinnit suuntautuivat tuulivoimaan. Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuiston rakentaminen jatkui läpi vuoden 2017. Puisto valmistui vuodenvaihteessa, ja se hyväksyttiin syöttötariffin piiriin 1.1.2018 alkaen. Suomen suurin 34 voimalan puisto kaksinkertaistaa KSOY:n tuulivoimatuotannon noin 60 GWh:n vuositasolle. 

Verkkoliiketoiminta, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 48,0 (41,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 50,8 (8,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui vuoden alussa tehdystä sähkön siirtohintojen korotuksesta. Sähkönsiirtoverkoston leasing-järjestelyn vaikutus Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevoittoon oli 37,5 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 19 (20). 

Vuonna 2017 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 1 334 (1 351) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusien liittymien määrä oli edellisvuoden tasolla, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 217 (213) kappaletta. Sähkönkäyttäjiä Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella oli vuoden lopussa yhteensä 102 823 (102 734).   

Sääolosuhteet hankaloittivat sähkönjakelua elokuussa, kun Kiira-myrsky iski täydellä voimalla etenkin läntiselle verkkoalueelle. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin 2,2 (1,6) tuntia. 

Sähköverkon säävarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 14,9 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 89,4 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2017 lopussa 18,6 prosenttia. Lapinjärven sähköasema ja sitä syöttävä voimajohto valmistui ja Miehikkälän voimajohdon rakentamista valmisteltiin. 

Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä ja merkittävin osin verkonrakennuksesta vuosisopimuksen mukaisesti.