Omistus ja hallinto

Kymenlaakson Sähkö Oy:llä on 167 634 osaketta. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 15 §:n lunastusvelvollisuus, 16 §:n lunastuslauseke ja 17 §:n suostumuslauseke. Koko osakepääoma oli kertomusvuoden lopussa 11 kunnan omistuksessa.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.6.2017. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, vastuullisena tarkastajanaan Kaija Pakkanen.

Hallintoneuvostoon kuuluu 11 osakaskunnan edustajaa ja kaksi henkilöstön edustajaa. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Markus Kalliokivi ja varapuheenjohtajaksi Janne Lepola. Kaikkien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoneuvoston jäseninä toimivat yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt:

kunnanhallituksen puheenjohtaja Markus Kalliokivi, Pukkila, puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Janne Lepola, Loviisa, varapuheenjohtaja 
kunnanjohtaja Osmo Havuaho, Virolahti
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Inkeroinen, Hamina
kaupunginhallituksen jäsen Ville Kaunisto, Kouvola
kaupunginvaltuuston jäsen Tapio Malmiharju, Orimattila
kunnanjohtaja Jouni Martikainen, Askola
kunnanhallituksen puheenjohtaja Elmeri Nieminen, Myrskylä
kunnanhallituksen jäsen Vesa Peltola, Lapinjärvi
kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola
kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Rämä, Luumäki
Henkilöstön edustajat:
yksikön päällikkö Pia Hietanen (varalla yksikön päällikkö Tuomo Hakkarainen)
asiakasvastaava Ilkka Ollila (varalla laskuttaja Kirsi Laurikainen)

Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 15 kertaa. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

maakuntaneuvos Harri Helminen, Kouvola, puheenjohtaja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén, Loviisa, varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kristian Forsman, Myrskylä
kaupunginvaltuuston jäsen Jarkko Harjumaaskola, Hamina
toimitusjohtaja Kim Jordas, Lapinjärvi
toimitusjohtaja Jussi Karinen, Orimattila
kunnanvaltuuston jäsen Mika Lampola, Hollola

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Aku Pyymäki.