Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2017 on 10 386 259,50 euroa, josta tilikauden voitto on 30 538 427,57 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 49,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 8 297 883,00 euroa ja käyttörahastoon tilikauden voitosta siirretään 2 088 376,50 euroa.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.