Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017

(tuhatta euroa)

Liitetieto 
nro

  2017   2016
 

Liikevaihto
1   93 559 94 126
 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos   0 23
Valmistus omaan käyttöön   1 1 206
Liiketoiminnan muut tuotot 2   38 416 524
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   794 130
 
Materiaalit ja palvelut 3   -54 638 -59 981
Henkilöstökulut 4   -4 376 -5 675
Poistot ja arvonalentumiset 5   -10 706 -11 584
Liiketoiminnan muut kulut   -9 357 -5 348
           
Liikevoitto   53 693 13 421
 
Rahoitustuotot ja -kulut 6   -1 158 6 170
 
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja    52 535 19 591
 
Tuloverot 9   -4 605 -2 309
   
Laskennalliset verot 9   -3 579
-919
Tilikauden voitto     44 351 16 363