Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2017

(tuhatta euroa)

   2017    2016
Liiketoiminnan rahavirta:
  Myynnistä saadut maksut 93 679 92 857
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 028 2 235
  Maksut liiketoiminnan kuluista -68 347 -71 609
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 26 360 23 484
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 752 -1 263
  Saadut korot liiketoiminnasta 75 78
  Saadut osingot liiketoiminnasta 629 377
  Maksetut verot -1 334 -2 544
Liiketoiminnan rahavirta 23 978 20 132
Investointien rahavirta:
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15 637 -17 191
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 51 045 5 713
  Investoinnit sijoituksiin -1 498 -6 020
Investointien rahavirta 33 910 -17 498
Rahoituksen rahavirta:
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 127 472 11 500
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -93 251 -12 929
  Maksetut osingot -11 000 -11 000
  Liittymismaksujen lisäys 1 285 1 969
  Omien osakkeiden hankinta -71 310 0
Rahoituksen rahavirta -46 804 -10 459
Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) 11 083 -7 825
Rahavarat 1.1. 13 633 21 458
Rahavarat 31.12. 24 717 13 633
11 083 -7 825