Kymenlaakson Sähköverkko Oy tuloslaskelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tuloslaskelma  1.1.–31.12.2017

(tuhatta euroa)

2017 2016
Liikevaihto 47 962 41 205
Valmistus omaan käyttöön 1 41
Liiketoiminnan muut tuotot 37 836 75
Materiaalit ja palvelut -16 959 -16 066
Henkilöstökulut -1 500 -1 586
Poistot ja arvonalentumiset -10 533 -11 225
Liiketoiminnan muut kulut -5 995 -4 139
Liikevoitto  50 812 8 305
Rahoitustuotot ja -kulut -816 -542
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 49 996 7 763
Tilinpäätössiirrot -18 134 -7 000
Tuloverot -4 470 -147
Tilikauden voitto  27 392 616