Yrityskatsaus

Liikevaihto on kasvanut olennaisesti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvu johtuu pääosin tuotannon liikevaihdon kirjaustavan muutoksesta, jonka vaikutus liikevaihtoon on katsauskaudella noin 8,3 miljoonaa euroa. Kirjaustavan muutoksella ei ole vaikutusta KSOY:n tulokseen.

Sääolosuhteet olivat hyvin suotuisat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ja asiakkailla oli sähkönjakelun keskeytyksiä ennätyksellisen vähän. Määrätietoinen, vuosia jatkunut panostus verkon toimitusvarmuuteen näkyy jo keskeytysluvuissa.

KSOY:n sähkönsaantioikeus Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitokselta päättyi 1.3.2018, kun Vaskiluodon Voima myi Seinäjoen voimalaitostoiminnot EPV Energialle. KSOY:n hiilineutraalin tuotannon määrä lähenee jo sataa prosenttia.

Suomen hallitus päätti 10.4.2018 kieltää kivihiilen energiakäytön lailla 1.5.2029 alkaen.