Tunnusluvut

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 47,7 (36,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 9,3 (45,1) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7,1 (35,7) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 6,0 miljoonaa euroa.

Investoinnit olivat yhteensä 3,8 (4,4) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 3,5 (4,0) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,3 (0,4) miljoonaa euroa.

Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 116,5 (85,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 19,2 (41,3) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 44,2 (62,9) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,6 (2,6).

Konsernin palveluksessa oli huhtikuun lopussa  vakinaista henkilöstöä 62 (67) ja 1 (1) määräaikainen henkilö.