Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 28,6 (20,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,6 (2,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut olennaisesti edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihtoon verrattuna. Kasvu johtuu pääosin tuotannon liikevaihdon kirjaustavan muutoksesta, jonka vaikutus liikevaihtoon on katsauskaudella noin 8,3 miljoonaa euroa. Kirjaustavan muutoksella ei ole vaikutusta KSOY:n tulokseen. Seinäjoen voimalaitoksesta luopuminen heikensi liikevoittoa noin miljoona euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 28 (28).

Sähkön myynti kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muutokseen vaikutti helmikuun jälkipuoliskolla alkanut pitkä kylmä jakso, joka lisäsi sähkön kysyntää merkittävästi. Sähköä myytiin katsauskaudella 470 (450) GWh, josta omilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin 41,5 (44,3) prosenttia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 195 (199) GWh.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 27 prosenttia alkuvuoteen 2017 verrattuna. Muutokseen vaikutti polttoaineiden ja päästöoikeuden voimakas hinnannousu, kysynnän kasvu sekä vesitilanteen heikkeneminen. Jakson keskihinta oli 41,5 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 7 (7) prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi. 

Kuluttajien ja yritysten kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan on edelleen kasvussa, mikä näkyy myös Kymenlaakson Sähkön aurinkosähköjärjestelmien myynnissä.