Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto katsauskaudella oli 20,4 (17,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,5 (43,5) miljoonaa euroa. Vertailukaudella sähkönsiirtoverkoston leasingjärjestelyn vaikutus liikevoittoon oli 37,7 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 19 (20).

Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 575 (541) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Uusien liittymien määrä kasvoi hieman, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 59 (53) kappaletta.

Sääolosuhteet olivat hyvin suotuisat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ja asiakkailla oli sähkönjakelun keskeytyksiä ennätyksellisen vähän. Jakeluhäiriöitä oli 1.1.–30.4.2018 keskimäärin 0,25 (0,63) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,12 (0,35) tuntia. Määrätietoinen jo vuosia jatkunut panostus verkon toimitusvarmuuteen näkyy keskeytysluvuissa.

Sähköverkon säävarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2018 noin 15 miljoonaa euroa. Tästä jakeluverkkoon kohdennetaan 11 miljoonaa euroa, voimajohtoihin ja sähköasemiin 3 miljoonaa euroa sekä muihin investointeihin 1 miljoonaa euroa.  Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 70 kilometriä ja kaapelointiaste nousee kahteenkymmeneen prosenttiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on käynnistynyt aikataulun mukaisesti.

Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä ja merkittävin osin verkonrakennuksesta vuosisopimuksen mukaisesti.

Sähkön verollista siirtohintaa korotetiin vuoden alusta keskimäärin 8 prosenttia, ja liittymismaksujen määräytymisperusteita yksinkertaistettiin yhdistämällä 2. ja 3. vyöhyke.