Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa   1.1.–30.4.2019  1.1.–30.4.2018  1.1.–31.12.2018
Liikevaihto   47 678  124 225 
Valmistus omaan käyttöön  
Liiketoiminnan muut tuotot 185 1 265
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  –3  2 226
Materiaalit ja palvelut    –31 010  –81 463
Henkilöstökulut  –1 363  –4 146
Poistot ja arvonalentumiset  –3 570  –11 222
Liiketoiminnan muut kulut  –2 597  –7 904
Liikevoitto 9 321 22 982
Rahoitustuotot ja -kulut  –445  –222
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8 875 22 759
Tuloverot  –1 733  –3 846
Laskennalliset verot    –42 –295 

Tilikauden voitto

7 100   18 619

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.