Konsernitase

tuhatta euroa   30.4.2018 30.4.2017  31.12.2017 
 VASTAAVAA      
Pysyvät vastaavat       
  Aineettomat hyödykkeet  9 197   10 020  9 194
  Aineelliset hyödykkeet 124 900   119 247  124 263
  Sijoitukset 77 920   75 973  77 819
Vaihtuvat vastaavat       
  Laskennallinen verosaaminen  3 073   3 053  3 115
  Rahoitusomaisuus  56 829   99 400  52 467
Yhteensä  271 918  307 693  266 858
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
  Osakepääoma  230  230  230 
  Muu oma pääoma  52 054   126 888  53 252
Vieras pääoma       
  Laskennallinen verovelka  8 720   5 122  8 720
  Pitkäaikaiset lainat  108 266   72 000  110 139
  Liittymismaksut  67 838   66 352  67 556
  Lyhytaikainen vieras pääoma  34 810   37 102  26 961
Yhteensä  271 918   307 693  266 858

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.