Katsauskausi lyhyesti

  • liikevaihto ja vertailukelpoinen tulos nousivat
  • katsauskausi ennätyksellisen häiriötön sähkön toimituksessa
  • aurinkosähköjärjestelmien myynti moninkertaistui, verkkoon liitetty yli neljäsataa järjestelmää
  • sähkön markkinahinta korkeimmillaan seitsemään vuoteen
  • investoinnit sähköverkkoon ja toimitusvarmuuteen jatkuvat, investoinnit yhteensä 11,0 M€ (10,3)