Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 47,3 (31,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 (1,4) miljoonaa euroa. Seinäjoen voimalaitoksesta luopumisesta syntynyt kertakustannus heikensi liikevoittoa noin miljoona euroa. Liikevaihto on kasvanut olennaisesti edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihtoon verrattuna. Kasvu johtuu pääosin tuotannon liikevaihdon kirjaustavan muutoksesta, jonka vaikutus liikevaihtoon on katsauskaudella noin 15 miljoonaa euroa. Kirjaustavan muutoksella ei ole vaikutusta KSOY:n tulokseen. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 30 (29).

Sähkön myynti kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muutokseen vaikutti helmikuun jälkipuoliskolta huhtikuun alkuun kestänyt kylmä jakso, joka lisäsi sähkön kysyntää merkittävästi. Sähköä myytiin katsauskaudella 734 (708) GWh, josta omilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin 45 (44) prosenttia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 330 (312) GWh.
 
Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 38 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tarkastelujakson hinta oli korkeimmalla tasolla seitsemään vuoteen. Muutokseen vaikutti etenkin vesitilanteen nopea heikkeneminen sekä polttoaineiden ja päästöoikeuden voimakas hinnannousu. Jakson keskihinta oli 45 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 7 (14) prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi. Alkuvuonna sähköjohdannaisten hinnat ovat nousseet selvästi sähkön kuluttajahintoja nopeammin, mikä hieman heikentää energialiiketoiminnan loppuvuoden tulosennustetta.

Kiinnostus pientuotantoon ja aurinkosähköjärjestelmiin lisääntyi merkittävästi tälläkin katsauskaudella ja aurinkosähköjärjestelmien myynti moninkertaistui verrattuna edelliseen katsauskauteen.