Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,6 (31,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 13,0 (46,6) miljoonaa euroa. Vertailukaudella sähkönsiirtoverkoston leasingjärjestelyn vaikutus liikevoittoon oli 37,7 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 19 (19).
 
Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 883 (861) GWh, mikä on 2,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Uusien liittymien määrä kasvoi hieman, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 155 (149) kappaletta.
 
Sääolosuhteet olivat hyvin suotuisat katsauskautena, ja asiakkailla oli sähkönjakelun keskeytyksiä ennätyksellisen vähän. Jakeluhäiriöitä oli 1.1.–31.8. keskimäärin 1,4 (1,6) kappaletta, ja keskeytysaika oli 0,65 (1,66) tuntia. Määrätietoinen jo vuosia jatkunut panostus verkon toimitusvarmuuteen näkyy keskeytysluvuissa.

Sähköverkon säävarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2018 noin 15 miljoonaa euroa. Tästä jakeluverkkoon kohdennetaan 11 miljoonaa euroa, voimajohtoihin ja sähköasemiin 3 miljoonaa euroa sekä muihin investointeihin miljoona euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 70 kilometriä ja kaapelointiaste nousee kahteenkymmeneen prosenttiin. Suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on käynnissä aikataulun mukaisesti.

Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä ja merkittävin osin verkonrakennuksesta vuosisopimuksen mukaisesti.

Sähkön verollista siirtohintaa korotettiin vuoden alusta keskimäärin 8 prosenttia ja liittymismaksujen määräytymisperusteita yksinkertaistettiin yhdistämällä 2. ja 3. vyöhyke.

Katsauskaudella pientuotanto lisääntyi merkittävästi. Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella verkkoon liitettiin 135 (99) uutta aurinkosähköjärjestelmää. Toisen vuosikolmanneksen loppuun mennessä verkkoon oli liitetty toiminta-alueella 404 aurinkosähköjärjestelmää.