Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa    1.1.–31.8.2018    1.1.–31.8.2017  1.1.–31.12.2017 
Liikevaihto  80 686  61 280  93 559 
Valmistus omaan käyttöön 
Liiketoiminnan muut tuotot  651  38 162  38 416 
Osakkuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  235   –249 794 
Materiaalit ja palvelut   –51 930 –36 672  –54 638 
Henkilöstökulut  –2 681  –2 823  –4 376 
Poistot ja arvonalentumiset  –7 151  –7 202  –10 706 
Liiketoiminnan muut kulut  –5 239  –5 919  –9 357 
Liikevoitto 14 572  46 576  53 693 
Rahoitustuotot ja kulut  236  –716  –1 158 
Voitto ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja  14 807  45 860  52 535 
Tuloverot  –2 605  –9 025  –4 605 
Laskennalliset verot  –84  62  –3 579 
Tilikauden voitto  12 118  36 897  44 351 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.