Konsernitase

tuhatta euroa  31.8.2018  31.8.2017  31.12.2017 
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
  Aineettomat hyödykkeet   9 047 9 870  9 194 
  Aineelliset hyödykkeet  127 299  121 425  124 263 
  Sijoitukset  77 545  77 269  77 819 
Vaihtuvat vastaavat       
  Laskennallinen verosaaminen  3 030  3 157  3 115 
  Rahoitusomaisuus  54 399  51 766   52 467 
Yhteensä  271 321  263 487  266 858 
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
  Osakepääoma  230 230  230 
  Muu oma pääoma  57 072  45 798  53 252 
Vieras pääoma       
  Laskennallinen verovelka  8 720  5 122  8 720 
  Pitkäaikaiset lainat  104 210  117 619  110 139 
  Liittymismaksut  68 587  67 135  67 556 
  Lyhytaikainen vieras pääoma  32 502  27 583  26 961 
Yhteensä  271 321 263 487  266 858 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.