Avainluvut 2018

 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa       124,2 93,6 94,1 93,9 106,2
Liikevoitto, milj. euroa  23,0 53,7 13,4 9,1 12,0
Liikevoitto % 18,5 57,4 14,3 9,7 11,3
Tase, milj. euroa  269,0 266,9 262,7 258,1 239,2

Maksetut osingot, milj. euroa
euroa/osake

8,5
50,7

8,3
49,5

11,0 
47,9

11,0
47,9

 10,7
46,8

Investoinnit, milj. euroa 18,0  17,1 28,3 21,2 38,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,5 31,3 12,0 6,1 8,5
Omavaraisuusaste % 24,7 20,1 34,8 33,4 37,5
Quick Ratio 1,3 1,9 1,4 1,7 1,4
Henkilöstöä keskimäärin  60 64 84 137 163