Henkilöstö 2018

Konsernin palveluksessa työskenteli 60 (64) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 59 (62). Vuoden aikana konsernissa jäi kuusi henkilöä eläkkeelle ja kuusi henkilöä rekrytoitiin.

Energialiiketoiminnassa työskenteli 31 (29), verkkoyhtiössä 19 (19) ja talous- ja hallintopalveluissa 10 (15). Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2018 oli 47,2 (48,5) vuotta. Kertomusvuoden henkilöstökulut olivat 4,1 (4,4) miljoonaa euroa eli 3,3 (4,7) prosenttia liikevaihdosta.

Kymenlaakson Sähkö on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista 2018

Yhtiössä tehtiin henkilöstötutkimus Corporate Spirit Oy:n laatimana syksyllä 2018. Hyvien tulosten seurauksena yhtiölle myönnettiin Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus pienten organisaatioiden sarjassa. Seuraava vastaava tutkimus tehdään vuonna 2020.

Uudistettu kehityskeskustelukäytäntö, nimeltään onnistumiskeskustelu, otettiin käyttöön koko henkilöstön osalta vuonna 2018.

Henkilöstöä keskimäärin 2014–2018

Henkilöstön ikäjakauma 2018

Naisia / miehiä vuoden 2018 lopulla

naisia 35 kpl
miehiä 24 kpl

Henkilöstökulut 2014–2018