Energialiiketoiminta

Sähkön myynti vakaalla tasolla

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 73,5 (48,8) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 1,3 (3,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut olennaisesti edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Kasvu johtuu pääosin tuotannon liikevaihdon kirjaustavan muutoksesta, jonka vaikutus liikevaihtoon on 24,4 miljoonaa euroa. Kirjaustavan muutoksella ei ole vaikutusta KSOY:n tulokseen. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (29).

Sähkön myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Lämmitystarveluvuista käy ilmi, että vuodet 2017 ja 2018 olivat hyvin samankaltaiset lämmitysenergian kokonaiskulutuksen osalta. Sähköä myytiin 1 103 (1 093) miljoonaa kilowattituntia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 514 (506) miljoonaa kilowattituntia.

Sähkömarkkinnat erityisen heilahtelevat 2018

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 41 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 46,8 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 6,4 prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi. 

Tuulivoimatuotanto kaksinkertaistui

Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuisto hyväksyttiin syöttötariffin piiriin 1.1.2018 alkaen. Suomen suurimmassa käytössä olevassa tuulivoimapuistossa on 34 voimalaa. KSOY:n omistusosuus puistossa yli kaksinkertaisti yhtiön tuulivoimatuotannon noin 60 GWh:n vuositasolle. Yhtiön strategian mukaisesti KSOY luopui Seinäjoen ja Meriporin fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten omistuksista vuoden 2018 aikana.

Sähkön tuotanto 2018, yhteensä 512 GWh

Turve 10.6 GWh
Biopolttoaineet 17 GWh
Vesivoima 161.6 GWh
Tuulivoima 52.4 GWh
Kivihiili 54.3 GWh
Ydinvoima 216.2 GWh
Öljy 0.4 GWh

Sähkön hankinta 2018, yhteensä 1 103 GWh

Sähköpörssi 590.8 GWh
Turve 10.6 GWh
Biopolttoaineet 17 GWh
Vesivoima 161.6 GWh
Tuulivoima 52.4 GWh
Kivihiili 54.3 GWh
Ydinvoima 216.2 GWh

Kiinnostus aurinkosähköä kohtaan jatkoi voimakasta kasvua

Kuluttajien kiinnostus erityisesti aurinkosähköä kohtaan jatkoi kasvuaan Suomessa. Kymenlaakson Sähkön alueella aurinkosähköjärjestelmiä myytiin ennätysmäärä, yli 100 kappaletta, mikä ylitti selvästi yhtiön odotukset. Sähköverkkoon liitettyjä järjestelmiä oli vuoden lopussa 505 (269). 

Verkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien kokonaismäärä 2014–2018