Verkkoliiketoiminta

Sähköverkon toimitusvarmuus lähes ennätystasolla 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 54,1 (48,0) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 19,2 (12,5*) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui vuoden alussa tehdystä sähkön siirtohintojen korotuksesta sekä sähkönkäytön kasvusta. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 19 (19).

Vuonna 2018 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 1 356 (1 334) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Uusien liittymien määrä kasvoi edellisvuodesta, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 240 (217) kappaletta. Sähkönkäyttäjiä Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella oli vuoden lopussa yhteensä 103 086 (102 823).  

Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli lähes ennätystasolla. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin 0,98 (2,2) tuntia.

Uusien liittymien määrä 2014–2018

Muut
Loma-asunnot
Rivi- ja kerrostalot
Omakotitalot

Investointitahti säilyi ennallaan

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 15,2 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 83 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2018 lopussa 20,2 prosenttia. Miehikkälän sähköasema ja sitä syöttävä voimajohto valmistuivat syksyllä.

 Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä ja merkittävin osin verkonrakennuksesta vuosisopimuksen mukaisesti.

Investoinnit toimitusvarmuuteen 2014–2018

*ilman verkon leasing-järjestelyn kertaluonteisia eriä