Luotettavaa energiaa

  • Takaamme energiaturvallisuuden ja toimitusvarmuuden investoinneilla ja jatkuvalla kehitystyöllä.
  • Toimimme läpinäkyvästi ja avoimesti energiaketjun kaikissa vaiheissa tuotannosta kuluttajalle.
  • Kehitämme palveluja ja tuotteita niin, että ne ovat kestäviä ja tehokkaita läpi koko ketjun.

Vastaamme toiminta-alueellamme yli 103 000 asiakkaan energiansaannista. Verkon kehittämissuunnitelmamme määrittelee vuosittaiset toimenpiteet ja investointitarpeet vuoteen 2028 saakka. Sen lisäksi vastaamme sähköverkon kunnossapidosta. 

Toimitusvarmuustavoitteet pohjautuvat sähkömarkkinalakiin, joka edellyttää, että vuonna 2019 toimitusvarman verkon piirissä on 50 prosenttia asiakkaista. Vuonna 2023 toimitusvarman verkon piirissä on oltava 75 prosenttia asiakkaistamme. Kymenlaakson Sähköverkon alueella toimitusvarman sähköverkon piirissä oli jo vuonna 2018 yli 60 prosenttia asiakkaistamme.

Investoinnit toimitusvarmuuteen 2014–2018

Näin paransimme toimitusvarmuutta 2018 

Keskeisiä toimenpiteitä toimitusvarmuuden parantamiseksi olivat mm.

  • Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 83 kilometriä. 
  • Sähköverkon johtokatuja raivattiin Hollollassa ja Orimattilassa yli 400 kilometrin matkalta.
  • Sähköverkon lentokuvauksia suoritettiin Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän sekä Kouvolan itäosan alueilla.
  • Helikopteriraivausta suoritettiin Loviisan, Lapinjärven, Askolan, Pukkilan, Myrskylän ja Mäntsälän sekä Orimattilan eteläosan alueilla yhteensä 230 kilometrin verran.
  • Yhtiön 34. sähköasema valmistui Miehikkälään. 

Tavoitetaso jakeluhäiriöiden osalta on korkeintaan 1,1 tuntia asiakasta kohden. Kertomusvuonna jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli vain 0,98 (2,2,) tuntia. Jakeluhäiriöiden määrä oli 2,01 (2,42). 

Jakeluhäiriöiden kesto /asiakas 2014–2018

Jakeluhäiriöiden määrä / asiakas 2014–2018

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan arviointi sähkönjakelun häiriöttömyydestä sekä vikojen korjausnopeudesta laski hieman edellisestä vuodesta. Vikojen korjausnopeuteen asiakkaat olivat kuitenkin toimialan keskiarvoa tyytyväisempiä (3,66 / 3,53).