Ympäristöystävällistä energiaa

  • Siirrymme päästöttömään energiantuotantoon ja käytämme monimuotoisesti eri energialähteitä.
  • Tarjoamme energianeuvontaa ja kannustamme energiatehokkuuteen.
  • Mahdollistamme asiakkaillemme kestävän energiankulutuksen.

Hiilivapaata energiantuotantoa

Strateginen tavoitteemme on luopua fossiilisia polttoaineita käyttävästä energiantuotannosta vuoteen 2023 mennessä. Energiantuotannossa investoinnit ovat vahvasti painottuneet uusiutuviin energiamuotoihin, pääasiassa tuulivoimaan. Nyt omasta energiantuotannosta yli 90 prosenttia on hiilivapaata. Lähivuosina fossiilinen tuotanto vähenee entisestään, kun hiilivoimaloita poistetaan käytöstä.

Aurinkosähköä, energianeuvontaa ja puhdasta energiaa asiakkaillemme

Myydyistä sähkösopimuksista noin kolmannes oli vihreän sähkön sopimuksia, joissa myytävä energia tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla: tuulivoimalla, bioenergialla ja vesivoimalla.

Kiinnostus aurinkosähkön tuottamiseen kasvoi edelleen vahvasti ja jatkoimme aurinkosähköjärjestelmien myyntiä yhteistyössä Lem-Kem Oy:n kanssa. Aurinkosähköjärjestelmiä myytiin ja asennettiin ennätysmäärä koko toimialueen (Kymenlaakso, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Itä-Uusimaa) alueelle. Tyypillisin aurinkosähköjärjestelmän ostaja on edelleen omakotitaloasukas, mutta eritysesti yritysten ja yhteisöjen kiinnostus aurinkosähköjärjestelmien hankintaa kohtaan kasvoi. Kymenlaakson Sähköverkon alueella verkkoon oli vuoden 2018 lopulla kytkettynä yli 500 aurinkosähkökohdetta ja sähköä ostettiin lähes 500 pientuottajalta.

Valmistauduimme käynnistämään sähköautojen latausasemien myynnin. Sähköautojen myynnin uskotaan lisääntyvän voimakkaasti ja yhä useammat kotitaloudet, taloyhtiöt sekä erityisesti yritykset investoivat jatkossa omien latausasemien hankintaan. Sähköautojen latausasemien myynnissä yhteistyökumppanimme on Lem-Kem Oy.

Alueen kirjaistoissa on noin 60 energiankulutusmittaria, joita asiakkaat voivat lainata veloituksetta käyttöönsä. Olimme kertomusvuonna mukana rahoittamassa myös puolueettomien energianeuvojien toimintaa Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä.  KSOY 100 -juhlavuoden merkeissä toteutimme energianeuvontaan painottuvan Energiaa ja elämää -kirjastokiertueen alueemme kirjastoissa.

Energiatehokkuussopimus velvoittaa omaan energiatehokkuuteen

Kymenlaakson Sähkö on mukana myös uudella energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. Sopimus velvoittaa energiankäytön tehostamiseen vapaaehtoisesti kehittämällä innovatiivisia uusia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia asiakkaille. Energiankäyttöä on tehostettava myös omassa toiminnassa energian jakelussa ja tuotannossa. Tavoitteena on vähintään kuuden prosentin tehostaminen vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 energiankäyttöön verrattuna.

Kymenlaakson Sähköllä on käytössä oma aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa sähköä pääasiassa päätoimipaikan energiatarpeisiin.