Vuorovaikutteista energiaa

  • Käymme avointa keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa, ja takaamme päättäjien tiedonsaannin energia-asioissa.
  • Varmistamme työntekijöidemme turvallisuuden, tarvittavan koulutuksen ja työhyvinvoinnin.
  • Olemme osa yhteisöä, jonka toimintaa tuemme ja jonka menestykseen vaikutamme omalla toiminnallamme.

Asiakkaamme arvostavat hyvää asiakaspalvelua ja selkeää laskutusta

Tavoitteenamme on ymmärtää ja ennakoida asiakkaidemme muuttuvia tarpeita ja vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Tapaamme toimia käytännön asiakaskohtaamisissa ja erilaisissa tilanteissa ohjaa asiakkuuden hoidon toimintamalli. Mittaamme onnistumistamme vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksella.

Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana 2014–2018

Vuoden 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin aiempinakin vuosina: asiakkaamme arvostavat hyvää asiakaspalvelua, häiriötöntä sähkönjakelua, nopeaa vikojen korjausta häiriötilanteissa ja selkeää laskutusta. Yhtiölle annettava yleisarvosana nousi hieman vuoden 2017 tuloksesta. Yleisarvosana oli kertomusvuonna 3,82 (asteikolla 1-5), kun se vuoden 2017 tutkimuksessa oli 3,68.

Häiriötiedottaminen ja Online-palvelu toimivat, yhtiötä kuvataan luotettavaksi ja asiantuntevaksi

Kokonaistoimitusasiakkaat (sekä siirto että energia) muodostavat asiakaskunnastamme valtaosan. Tähän asiakasryhmään kuuluvat pitävät KSOY:n vahvuusalueina mm. online-palvelumme toimivuutta ja tiedottamista häiriötilanteissa. Yhtiölle annettava yleisarvosana (3,82) oli hieman koko toimialan keskiarvoa korkeampi (3,76). Sähkön siirron asiakkaat kertovat yhtiötä kuvaaviksi ominaisuuksiksi luotettavuuden, paikallisuuden, asiantuntemuksen ja vastuullisuuden.

Asiakastietojärjestelmä kilpailutettiin

Asiakastietojärjestelmän kilpailutus käynnistettiin vuoden 2018 alussa. Lokakuussa allekirjoitettiin sopimus ja uuden järjestelmän toimittajaksi valikoitui Net Group Nordic Oy.

Hankinnan tavoitteena oli löytää järjestelmä, joka palvelee KSOY:n sisäisiä käyttäjiä ja tarpeita sekä asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Etenkin prosessien automaatioastetta pyritään nostamaan nykyisestä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2021.

Yhteistyöllä vaikutamme alan ja alueemme tulevaisuuteen

Asiantuntijamme toimivat aktiivisesti monissa toimikunnissa sekä ohjaus- ja työryhmissä, joiden tavoitteena on energia-alan kehittäminen kestävällä ja kannattavalla tavalla. Yhteisenä tavoitteena on toiminta- ja investointiympäristön rakentaminen vakaaksi, ennakoitavaksi ja turvalliseksi.

Tutkimusyhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa tuo liiketoimintamme hyödynnettäväksi arvokasta tutkimustietoa. Samalla olemme mukana tiedeyhteisössä viemässä alan kehitystä eteenpäin ja luomassa uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia alueelle.

Näissä olimme mukana 2018:

Adato Energia Oy Verkonrakennuttamistyöryhmä 
Asiakaslehti Energiaa Toimitusneuvosto 
Elvera Oy  Hallitus, varapj. 
Energiateollisuus ry  Energiatehokkuussopimukset energiapalveluiden ohjaustyöryhmä (EP-TOPO)
Energiateollisuus ry  Finanssisääntelytyöryhmä
Energiateollisuus ry   Regulaatiotoimikunta, pj.
Energiateollisuus ry   Vaalivaliokunta
Kaakon Alueverko Oy Hallitus 
Kymenlaakson energianeuvonta  Ohjausryhmä 
Kymenlaakson kauppakamari  Teollisuusvaliokunta 
Kymppivoima Oy Hallitus 
Kymppivoima Hankinta Oy Hallitus 
Kymppivoima Hydro Oy Hallitus 
Orimattilan Lämpö Oy Hallitus, varapj. 
Tampereen yliopisto Sähkön laadun asiantuntijaryhmä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

Etelä-Suomen alueellinen varautumistoimikunta 
(E-S ALVAR) 

Ennätysmäärä stipendihakemuksia - stipendeillä edistetään alueen liikunta- ja kulttuurielämää

Kymenlaakson Sähkön urheilu- ja kulttuuristipendejä jaettiin loppuvuodesta kymmenen kappaletta. Hakemuksia tuli ennätysmäärä, lähes 140 kappaletta. Stipendejä jaettiin jo 13. kerran. 

Yksilöstipendejä jaettiin kuusi: neljä kohdistui urheiluun ja kaksi kulttuuriin ja lisäksi jaettiin joukkuestipendi neljälle eri joukkueelle. Valinnassa painotettiin mm. menestystä ja tavoitteellisuutta lajissa, stipendin selkeää käyttökohdetta ja sitoutuneisuutta lajiin. Yksilöstipendin suuruus oli 500 euroa ja joukkuestipendin 1 200 euroa.