Hallituksen toimintakertomus

Merkittäviä tapahtumia

Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen jatkuivat 15 M€ tasolla. Yhtiön 34. sähköasema valmistui Miehikkälään syyskuussa 2018, ja maakaapelointia toteutettiin keskijänniteverkon osalta yli 80 km. Vuosia jatkuneet toimitusvarmuusinvestoinnit alkavat näkyä keskeytysluvuissa. Vuonna 2018 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli 0,98 (2,22) tuntia. 

KSOY:n sähkönsaantioikeus Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitokselta päättyi 1.3.2018, kun Vaskiluodon Voima myi Seinäjoen voimalaitostoiminnot EPV Energialle. Lisäksi KSOY luopui pienehköstä omistuksestaan Meri-Porin hiililauhdelaitoksessa, joka siirtyi kokonaan Fortumin omistukseen vuoden lopussa. Kyseiset omistusjärjestelyt aiheuttivat yhteensä reilun miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset KSOY:lle.

KSOY osallistuu Kymppivoima Oy:n kautta Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen. TVO ilmoitti maaliskuussa, että se on allekirjoittanut OL3 -projektin loppuunsaattamiseen ja kiistoihin liittyvän sovintosopimuksen laitostoimittajan kanssa. Marraskuussa TVO ilmoitti, että laitosyksikkö liitetään valtakunnan verkkoon lokakuussa 2019 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa tammikuussa 2020. 

KSOY:n omistuksessa olevan sähköntuotantorakenteen muutos täysin hiilineutraaliksi on edennyt loppusuoralle. Investoinnit hiilineutraaliin tuuli-, vesi- ja ydinvoimaan sekä luopuminen fossiilipolttoaineisiin perustuvasta sähköntuotannosta ovat mahdollistaneet hiilineutraalin tuotannon osuuden nostamisen 50 prosentin tasolta yli 90 prosentin tasolle.

KSOY osallistui uusiutuvan energian tukihuutokauppaan Kymppivoima Oy:n kautta. Kilpailutuksen tulos selviää alkuvuodesta 2019. Kuluttajien ja yritysten kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan on edelleen kasvussa. Aurinkosähköjärjestelmiä myytiin vuonna 2018 yli 100 kappaletta, mikä ylitti selvästi yhtiön odotukset.

Uuden asiakastietojärjestelmän kilpailutus käynnistettiin vuoden alussa, ja tarjouskilpailun jälkeen allekirjoitettiin toimitussopimus Net Group Nordic Oy:n kanssa. Järjestelmän käyttöönotolla pyritään parantamaan asiakaskokemusta ja valmistaudutaan vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, käyttöönottoon vuonna 2021. 

Vuosi 2018 oli Kymenlaakson Sähkön 100-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden aikana järjestettiin mm. yli 50 asiakastapahtumaa ja marraskuussa 2018 henkilöstölle sekä sidosryhmille tarkoitettu satavuotisjuhla Lahden Sibeliustalolla.