Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 124,2 (93,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 23,0 (53,7) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 18,6 (44,4) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön liikevaihto oli 74,7 (50,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtuu pääosin tuotannon liikevaihdon kirjaustavan muutoksesta, jonka vaikutus liikevaihtoon on 24,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,2 (1,5) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 14,9 (30,5) miljoonaa euroa. Yhteensä emoyhtiön osinkotuotot sekä saadut konserniavustukset olivat 18,7 (30,0) miljoonaa euroa.

Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 97,7 (118,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 24,7 (20,1) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,3 (1,9).

Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 55,8 (72,4) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,1 (1,5).

Konserniyhtiöiden investoinnit olivat yhteensä 18,0 (17,1) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 15,2 (14,9) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,8 (2,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 1,4 (1,6) miljoonaa euroa.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2018 2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa 124,2 93,6 94,1
Liikevoitto, milj. euroa 23,0 53,7  13,4
Liikevoitto, % 18,5 57,4  14,3
Oman pääoman tuotto, % 32,3 66,1  19,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,5 31,3  12,0
Omavaraisuusaste, % 24,7 20,1  34,8
Quick ratio 1,3 1,9 1,4

Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2018 2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa 74,7 50,0 57,5
Liikevoitto, milj. euroa 0,2 1,5  4,3 
Liikevoitto, % 0,3 2,9  7,6 
Oman pääoman tuotto, % 44,5 54,5  21,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,6 28,5  10,8
Omavaraisuusaste, % 34,9 24,4  65,8
Quick ratio 1,1 1,5  3,3