Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 60 (64). Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 59 (62). Vuoden aikana konsernissa jäi kuusi henkilöä eläkkeelle ja myös kuusi henkilöä rekrytoitiin.

Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2018 oli 47,2 (48,5) vuotta ja emoyhtiön vakinaisen henkilöstön keski-ikä 48,3 (49,4) vuotta. 

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi koko henkilöstö on vakuutettu vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella. 

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

2018 2017 2016
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 60 64 84
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa 59 62 68
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. euroa 3,4 3,6 4,7

Emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

  2018 2017 2016
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 41 45 49
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa 41 43 49
Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa 2,2 2,4 2,6