Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2018 on 17 025 383,18 euroa, josta tilikauden voitto on 14 937 006,68 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 50,70 euroa osakkeelta eli yhteensä 8 499 043,80 euroa ja käyttörahastoon tilikauden voitosta siirretään 6 437 962,88 euroa.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.