Katsauskausi lyhyesti

  • lämmin alkuvuosi vähensi sähkön siirtoa ja myyntiä
  • investoinnit toimitusvarmuuteen jatkuvat suunnitelmien mukaisesti
  • mittavilta sähköntoimituksen keskeytyksiltä vältyttiin talvikuukausien aikana
  • sähkömarkkinoilla poikkeuksellisen voimakasta hintavaihtelua alkuvuoden aikana
  • aurinkosähköjärjestelmien myynti jatkaa kasvua
  • sähköautojen latausratkaisujen myynti on käynnistynyt