Yrityskatsaus

Olemme jatkaneet strategian toteutusta, ja alkuvuoden painopisteinä ovat olleet uusiin palveluihin ja energiaratkaisuihin panostaminen sekä kilpailukyvyn parantaminen. Toteutamme strategiaa yhteisten arvojemme ja avainteemojemme kautta. Asiakkaat, uudistuminen, kilpailukyky ja vahva yritysrakenne ovat toimintamme kulmakiviä.

Talven aikana verkon toimitusvarmuutta koettelivat Aapeli-talvimyrsky ja alkuvuoden lumikuormat. Laajamittaisilta keskeytyksiltä kuitenkin vältyttiin. Määrätietoinen, vuosia jatkunut panostus verkon kunnossapitoon ja uudistamiseen näkyy parantuneena toimitusvarmuutena.

Sähkön markkinahintojen lähes vuoden kestänyt kasvutrendi taittui tammikuun lopussa. Markkinoilla on nähty poikkeuksellisen voimakasta heiluntaa helmikuusta lähtien johtuen päästöoikeuden hinnan muutoksista ja säätilasta. Markkinahinnat ovat kuitenkin edelleen selvästi korkeammalla tasolla verrattuna edellisvuosiin.