Arvio loppuvuoden kehityksestä

Konsernin tuloksen arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Loppuvuoden osalta liiketoimintojen tuloskehitykseen vaikuttavat mm. säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys. 

Edellisvuosiin verrattuna sähkön markkinahinnat ovat edelleen selvästi korkeammalla tasolla. Hintavaihteluiden uskotaan jatkuvan loppuvuoden aikana mm. talouden epävarmuustekijöiden vuoksi.