Tunnusluvut

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 46,7 (47,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,7 (9,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 5,8 (7,1) miljoonaa euroa.  

Investoinnit olivat yhteensä 3,1 (4,4) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 2,6 (3,7) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,5 (0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 97,7 (116,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 23,3 (19,4) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,2 (1,6).

Konsernin palveluksessa oli huhtikuun lopussa vakinaista henkilöstöä 59 (62) ja 2 (1) määräaikaista henkilöä.