Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 28,8 (28,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,4 (0,6) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (28).

Sähkön myynti laski 7,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammikuuta lukuun ottamatta alkuvuosi oli selvästi edellisvuotta lämpimämpi, mikä pienensi sähkön kulutusta. Sähköä myytiin katsauskaudella 436 (470) GWh. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 180 (195) GWh.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 10,7 prosenttia alkuvuoteen 2018 verrattuna. Merkittävin tekijä muutokseen oli päästöoikeuden hinta, joka kaksinkertaistui vertailujaksojen välillä. Jakson keskihinta oli 46 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 1 (7) prosentin pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.

Kotitalouksien ja erityisesti yritysten kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan jatkui vahvana. Kymenlaakson Sähkö on myynyt aurinkosähköjärjestelmiä vuoden 2017 alusta lähtien. Myynti on vuosittain ylittänyt edellisvuoden vastaavan ajankohdan myynnin. Sähköautojen latausratkaisujen myynti on käynnistynyt alkuvuonna 2019.