Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto osatilikaudella oli 19,6 (20,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 (8,5) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 18 (19).

Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 549 (575) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 4,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana 53 (59) kappaletta.

Alkuvuoden sähkönjakeluun ovat vaikuttaneet tammikuun Aapeli-talvimyrsky sekä tammi–helmikuun lumikuormat, vaikkakin laajamittaisilta keskeytyksiltä vältyttiin. Määrätietoinen ja vuosia jatkunut investointi verkon ylläpitoon ja uudistamiseen näkyy toimitusvarmuudessa jo selvästi.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2019 noin 15 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 90 kilometrin matkalla ja kaapelointiaste nousee noin 22 prosenttiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnittelu- ja rakentamistyöt ovat käynnistyneet hieman aikataulusta jäljessä.