Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa  1.1.–30.4.2019  1.1.–30.4.2018  1.1.–31.12.2018
Liikevaihto 46 660  47 678  124 225 
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 128  185  1 265 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   –24  –3  2 226
Materiaalit ja palvelut  –31 514   –31 010  –81 463
Henkilöstökulut  –1 410   –1 363 –4 146 
Poistot ja arvonalentumiset  –3 673  –3 570  –11 222
Liiketoiminnan muut kulut  –2 496  –2 597  –7 904
Liikevoitto  7 670  9 321  22 982
Rahoitustuotot ja -kulut  –397 –445   –222
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  7 274 8 875  22 759
Tuloverot  –1 418  –1 733  –3 846
Laskennalliset verot  –42  –42  –295
Tilikauden voitto  5 814  7 100  18 619

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.