Yrityskatsaus

Suomen hallituksen tavoitelinjaus hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä julkistettiin kesäkuun alussa. Strategian mukaisesti Kymenlaakson Sähkön kaikki energiainvestoinnit ovat viime vuosina kohdistuneet hiilidioksidivapaaseen sähköntuotantoon. Katsauskaudella sähköntuotannostamme noin 90 % on hiilidioksidivapaata tuotantoa. 2010-luvun alkupuolella vastaava luku oli alle 50 %. Yhtiön tavoitteena on edelleen jatkaa investointeja uusiutuvaan tuotantoon ja luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä sähköntuotannossa.

Yhtiön asiakasmäärä kasvoi sekä sähkön siirron että myynnin osalta. Sääolosuhteet ovat olleet sähkönjakelun kannalta toistaiseksi hyvät koko kuluvan vuoden ajan eikä laajempia verkkohäiriöitä ole esiintynyt. Myös määrätietoinen panostuksemme verkon uudistamiseen ja ylläpitoon näkyy toimitusvarmuudessa jo selvästi.

Katsauskauden aikana myytyjen aurinkosähköjärjestelmien koko on kasvanut ja yritysten kiinnostus aurinkosähköä kohtaan on selvästi lisääntynyt. Verkkoon kytkettyjen aurinkojärjestelmien teho on lähes 4 000 kVA. Sähköautojen latauspisteiden asennusmäärä kasvoi maltillisesti.

Kesän aikana sähkön siirron hinnoittelusta käytiin julkisuudessa aktiivista keskustelua. Hallituksen on kerrottu tuovan syksyn aikana eduskuntaan kaksi muutosesitystä sähkömarkkinalakiin. Sähköverkkoyhtiöiden alituottojen jaksotuskautta pidennetään neljästä kahdeksaan vuoteen ja vuosittaista 15 % hinnankorotuskattoa kiristetään alaspäin. Esitetyt muutokset vakauttavat sähkön siirron hinnoittelua, eikä niillä uskota olevan vaikutusta sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.