Tunnusluvut

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 76,9 (80,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 15,1 (14,6) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 13,3 (12,1) miljoonaa euroa.  

Investoinnit olivat yhteensä 10,0 (12,2) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 8,4 (9,8) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,5 (2,4) miljoonaa euroa.

Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 93,6 (112,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 27,0 (21,8) prosenttia. Maksuvalmius (quick ratio) oli 1,5 (1,7).

Konsernin palveluksessa oli elokuun lopussa vakinaista henkilöstöä 58 (60) ja määräaikaisia henkilöitä 2 (1).