Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 45,0 (47,3) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 2,3 (1,6) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 30 (30).

Sähkön myynti laski 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammikuuta lukuun ottamatta alkuvuosi oli selvästi edellisvuotta lämpimämpi, mikä pienensi sähkön kulutusta. Myyntiä laski lisäksi yksittäisten teollisuusasiakkaiden muuttunut sähkönkäyttö. Sähköä myytiin katsauskaudella 660 (734) GWh. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 298 (330) GWh.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tukkumarkkinahinta nousi yli 40 prosenttia vuonna 2018, minkä jälkeen hinnat ovat vakiintuneet nykytasoilleen. Jakson keskihinta oli 43,7 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 10 (7) prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.

Kotitalouksien ja erityisesti yritysten kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan jatkui edelleen. Myytyjen järjestelmien koko on noussut selvästi edellisvuodesta.