Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto katsauskaudella oli 34,8 (35,6) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 12,3 (12,5) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 17 (19).

Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 860 (883) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana 122 (155) kappaletta.

Sähkönjakelun keskeytyksiä on ollut vähemmän kuin 2018 vuoden vastaavana ajankohtana. Verkkohäiriöiden osalta vuosi on ollut rauhallinen ja alkuvuoden Aapeli-talvimyrskyn sekä tammi–helmikuun lumikuormien jälkeen sääolosuhteet ovat olleet sähkönjakelun kannalta hyvät eikä laajempia verkkohäiriöitä ole esiintynyt. Tämän lisäksi sähköverkon hyvään toimitusvarmuustasoon vaikuttavat myös määrätietoiset jo vuosia kestäneet panostuksemme verkon uudistamiseen ja ylläpitoon.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointihankkeet ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2019 noin 16 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 90 kilometrin matkalla ja kaapelointiaste nousee noin 22 prosenttiin. Verkon kunnossapito ja rakentamistyöt etenevät pääosin aikataulussa.