Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa    1.1.–31.8.2019   1.1.–31.8.2018   1.1.–31.12.2018
 Liikevaihto 76 857  80 686  124 225 
Liiketoiminnan muut tuotot  392  651  1 265 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  1 782   235  2 226 
Materiaalit ja palvelut   –48 934 –51 930  –81 463 
Henkilöstökulut  –2 725  –2 681  –4 146 
Poistot ja arvonalentumiset  –7 259  –7 151  –11 222 
Liiketoiminnan muut kulut  –5 005  –5 239  –7 904 
Liikevoitto  15 108  14 572  22 982 
Rahoitustuotot ja -kulut  690  236  –222 
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  15 798  14 807  22 759 
Tuloverot  –2 421  –2 605  –3 846 
Laskennalliset verot  –84  –84  –295 
Tilikauden voitto  13 293  12 118  18 619 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.