Vuosi lyhyesti

Keskeisiä tapahtumia vuoden varrelta

01–04 / 2019

 • Aapeli-myrsky käynnisti vuoden kovilla tuulilla, myrskypuuskilla ja sakealla lumipyryllä. Kymenlaakson Sähköverkon alue selvisi myrskystä suhteellisen vähin vahingoin.
 • Käynnistimme sähköautojen latausasemien myynnin KSOY Oma lataus -tuoteperheen kautta kotitalouksiin, yrityksille ja taloyhtiöille.
 • Liittyimme yhteisöpalvelu Instagramiin käyttäjänimellä ksoy_arkivirtaa.
 • Helmikuussa tiedotettiin, että Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Järvi-Suomen Energia Oy sekä Elvera Oy perustavat yhteisen verkonvalvontaa ja käyttö- ja kunnossapitopalveluita tuottavan yhtiön. Yhtiö sai myöhemmin nimen Enerva Oy.
 • Verkkosivuilla julkaistiin investointikartta, mikä kertoo vuositasolla verkkoyhtiön investointikohteet suurista toimitusvarmuusinvestoinneista aina helikopteriraivauksen toteutukseen.
 • Lapsiperheille suunnattu Virtaa palloon -tapahtuma laajeni ja järjestettiin kolmella eri paikkakunnalla: Kotkassa, Kouvolassa ja Orimattilassa. Lisäksi asiakkaita tavattiin mm. kevään marketkiertueella sekä erilaisilla messuilla.

05–08 / 2019

 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toimitusjohtajana aloitti DI, TkT Jouni Pylvänäinen.
 • Otimme käyttöön uuden asiakaspalvelukanavan, KSOY Chatin. Samalla asiakaspalveluajat laajenivat, kun KSOY Chat palvelee myös iltaisin ja lauantaisin.
 • Sähköverkon lentokuvauksia suoritettiin Hollolan, Orimattilan, Myrskylän ja Lapinjärven alueilla. Verkkoa kuvattiin yli 1300 km matkalla. Kuvaukset ovat tärkeä osa verkon kunnossapitoa ja toimitusvarmuutta.
 • Helikopteriraivausta suoritettiin 20 kV johtoalueella Luumäen, Kouvolan ja Miehikkälän alueilla yhteensä noin 200 km verran.
 • Pernaja–Koskenkylä-välillä toteutettiin vuoden merkittävin maakaapelointi-investointi.
 • Osallistuimme Kouvolan Asuntomessuille 11.7.–12.8.
 • Droneilla, eli miehittämättömillä helikoptereilla, tehtiin tarkastuslentoja ja vikapaikkojen etsintää koko verkkoalueella.
 • Korian Purhonojan sähköasemalle toteutettiin mittavat parannustoimenpiteet.
 • KSOY-kesäkiertue vieraili kuudessa eri toiminta-alueemme tapahtumassa kesän aikana.

09–12 / 2019

 • Osallistuimme valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon, ja järjestimme viikon aikana mm. kaksi pop-up-tapahtumaa yhteistyössä Kymenlaakson energianeuvojan kanssa.
 • Elimäen sähköasema uusittiin kokonaan. Aseman kautta mahdollistetaan sähkönsiirto ja -jakelu Elimäen kirkonkylään, Teuroisiin, Villikkalaan, Raussilaan ja Ruotsinkylään.
 • Porvoo–Askola 110 kV voimajohtohanke aiheutti paljon keskustelua alueen asukkaiden ja median parissa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy suunnittelee uuden voimajohdon rakentamista Porvoosta Fingrdin sähköasemalta Askolaan sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi.
 • KSOY Stipendit olivat jälleen haussa ja jaettiin marraskuussa. Hakemuksia tuli yli 220 ja stipendejä jaettiin 14. Uutena kategoriana mukaan tuli harrastetuki.
 • LUT-yliopisto, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, PKS Sähkönsiirto Oy ja Savon Voima Verkko Oy käynnistivät tutkimuksen 'Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko'. Tutkimus jatkuu vuoteen 2022 saakka.
 • Hyvän mielen jouluäänestyksen kautta lahjoitimme varoja Syöpäsäätiölle, Pelastakaa Lapset ry:lle ja Pyhtään lintuhoitolalle.