Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2019 saavutimme keskeisiä liiketoiminnan tavoitteita hyvin sekä verkkoyhtiön että energialiiketoiminnan osalta. Strategiamme mukaisesti tavoitteemme on siirtyä täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon lähivuosien aikana. Jo nyt hiilineutraalin sähköntuotannon osuus on 92,5 prosenttia, joten tavoite on lähellä.
AkuPyymäki_VK2019_3.jpg

Maailmantalouden kasvuvauhdin hidastuminen ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän epävakaus heijastuivat ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja myös Suomen talouteen vuonna 2019. Talouskasvu jäi Suomessa vuoden 2018 tasolle, ja keskilämpötila oli mittaushistorian toiseksi lämpimin. Vuoden keskilämpötila oli 0,9 astetta pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi. Sähkön käyttö vähenikin Suomessa 1,7 prosenttia ja Kymenlaakson Sähkön verkkoalueella 1,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 23,2 miljoonaa euroa (22,8 M€). Kymenlaakson Sähkö -konsernin liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta ja tulos oli edellisvuoden tasolla. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,9 prosenttia (14,6 %). Investoinnit olivat yhteensä 18 miljoonaa euroa, ja ne kohdistuivat edellisvuosien tapaan pääosin sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja tuulivoimaan. Saavutimme keskeiset liiketoiminnan tavoitteeet hyvin sekä verkkoyhtiön että energialiiketoiminnan osalta. 

Tavoitteenamme on siirtyä täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon lähivuosien aikana. Jo nyt hiilineutraalin sähköntuotannon osuus on 92,5 prosenttia, joten tavoite on lähellä. Euroopan tasolla Euroopan komissio käynnisti loppuvuodesta Green Deal -ohjelman, joka sisältää kymmeniä aloitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi seuraavan kahden vuoden aikana.

Tuulivoimateknologian kehittymisen ansiosta tuulivoiman tuotantokustannukset ovat viime vuosina laskeneet merkittävästi, ja tällä hetkellä uutta tuulivoimaa rakennetaan ilman tuotantotukia. Aloitimme investoinnit tuulivoimaan jo vuonna 2006, ja tällä hetkellä tuulivoiman osuus on noin 13 prosenttia yhtiömme sähköntuotannosta. Vuonna 2019 teimme investointipäätöksen, jolla tuulivoimatuotannon määrä nousee vuoteen 2021 mennessä noin 20 prosentilla. Olemme mukana tuulivoiman tuotantohankkeissa, joilla tuulivoimatuotannon määrä voidaan kaksinkertaistaa nykyisestä lähivuosien aikana.

Toimintavuoden aikana verkkoyhtiössä toteutettiin strategiaprosessi, jossa määritettiin toiminnan painopistealueet ja näitä tukevat toimenpidetavoitteet lähivuosille. Strategia vastaa sekä asiakkaiden tarpeeseen yhä luotettavammasta sähköntoimituksesta että ilmastonmuutoksen hillinnän asettamiin haasteisiin.

Olemme kehittäneet konsernirakennetta strategian mukaisesti niin, että toiminnassa on keskitytty konsernin ydinliiketoimintoihin, joita ovat sähköverkko- ja energialiiketoiminta. Samalla merkittävä osa ydinliiketoimintoja tukevista toiminnoista on siirretty hankittavaksi joko konserniin kuuluvilta tai sen ulkopuolisilta palveluyhtiöiltä. Vuonna 2019 Kymenlaakson Sähköverkko Oy perusti kahden naapuriverkkoyhtiön sekä Elvera Oy:n kanssa käyttö- ja kunnossapitopalveluita tuottavan Enerva Oy:n. Enervan odotetaan vastaavan haasteeseen parantaa käyttö- ja kunnossapitotoiminnan tehokkuutta verkkohäiriöiden vähentyessä.

Toteutimme toimintavuonna tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, ja vastausten perusteella arvomme – yhteistyöstä voimaa – ohjaa toimintaamme ihan käytännön tasolla. Tämä näkyy myös asiakaspalvelun laadussa. Saimme asiakaspalvelutapahtumien jälkeen tehdyissä palautekyselyissä asiakkailtamme erinomaisen arvosanan. Tästä haluan kiittää asiantuntevaa ja energistä KSOY:n henkilökuntaa.

Aku Pyymäki
toimitusjohtaja